خانه بستهٔ نرم‌افزاری اداری لیبره‌آفیس

دربارهٔ ما

لیبره‌آفیس یک برنامهٔ آزاد است که توسعهٔ آن توسط جامعهٔ کاربری هدایت می‌شود. این پروژه متعلق به بنیاد غیرانتفاعی مستندات آزاد است.

لیبره‌آفیس توسط کاربرها توسعه داده می‌شود، افرادی مثل شما، کسانی که به اصل کدباز بودن نرم‌افزار اعتقاد دارند و کارهای خود را با جهان، بدون محدودیت به اشتراک می‌گذارند. هدف این پروژه این است که به شما برنامه‌ای با کیفیت بهتر، قابل اعتمادتر و امن با قابلیت‌های فراوان هدیه دهد. آنسوی این هدف، چیزی که باعث حرکت جامعهٔ کاربری رو به جلو می‌شود، انتخاب شخصی افراد و شفافیت پروژه، به همراه ترجمهٔ برنامه به زبان‌های گوناگون، قابلیت‌های بیشتر، و نبود محدودیت برای کاربر است.

جامعهٔ کاربری لیبره‌آفیس در واقع قلب تپندهٔ این پروژه است. بدون این جامعه ما منابعی برای توسعه‌ی نرم‌افزار نداشتیم. علاقه و اشتیاق هر فرد باعث می‌شود تا جامعه با همکاری به موفقیتی حتی فراتر از حد انتظار برسد. شما هم می‌توانید عضوی از این جامعه‌ی کاربری باشید.

آیین نامهٔ جامعهٔ کاربری که توسط خود اعضای جامعه تهیه شده است، یک راهنما برای کاربرهاست. یک مشوق برای اعضای جدید در راهی که باعث شود هم پروژه پیشرفت کند و هم خود اعضا، و همچنین از حقوق شما به عنوان یک توسعه‌دهنده تحت مجوز Lesser GNU Public v3 license حفاظت می‌کند. برای این که ببینید تا الان چه کسانی به پروژهٔ لیبره‌آفیس کمک کرده‌اند صفحهٔ credits را ببینید. آیا اسم شما را هم آن جا خواهیم دید؟

اگرعلاقه‌مند هستید که بدانید چگونه جامعهٔ کاربری از حقوق شما حمایت می‌کند، سیاست حریم شخصی ما را بخوانید. و همچنین اطلاعات حقوقی ما برای عموم در دسترس است تا از شفافیت بنیاد ما اطمینان پیدا کنید.